OVER ONS

‘Bedenk dat het niet de omstandigheden zijn die uw geest in beslag nemen. Het is alleen onze denkwijze erover die verwarring brengt.’

Marcus Aurelius

Over ons

Marcus Aurelius was een filosoof en keizer die circa 2000 jaar geleden over het Romeinse Rijk heerste. Zijn wijsheden zien wij bij Praktijk Aurelius als de bouwstenen van de hedendaagse visie op psychische gezondheid. Marcus Aurelius zag de kwaliteit van de gedachten van de mens als maatstaf voor geluk. De cognitieve gedragstherapie is hier bij uitstek een voorbeeld van. Dit betekent overigens niet dat wij geloven dat alles in het leven maakbaar is. Wel geloven wij dat we invloed hebben op de wijze waarop we moeilijke situaties hanteren.

Praktijk Aurelius is opgericht door Charlotte Immerzeel en Annemieke Timmerman, beiden GZ-psycholoog met ruime ervaring in de GGZ. Samen hadden zij de ambitie om psychische zorg laagdrempeliger te maken en te innoveren: het begin van Praktijk Aurelius.
Bij Praktijk Aurelius werken goed opgeleide psychologen die behandelen volgens de laatste inzichten en richtlijnen.

Kwaliteit

In de praktijk werken goed opgeleide psychologen, onze regiebehandelaren zijn BIG geregistreerd. Wilt u weten hoe wij de kwaliteit waarborgen? Bekijk ons kwaliteitsstatuut.

Annemieke Timmerman:
GZ-psycholoog BIG 69923360125
Kwaliteitsstatuut (PDF)

Charlotte Immerzeel:
GZ-psycholoog BIG 79919490925
Cognitief gedragstherapeut en supervisor VGCt
EMDR Europe Practitioner VEN
Kwaliteitsstatuut (PDF)

Dossiervoering

Wij zullen van uw behandeling een dossier bijhouden. De informatie in dit dossier is vertrouwelijk. Uw dossier wordt ingebracht in het inhoudelijk overleg van Praktijk Aurelius omdat wij menen dat dit de kwaliteit van uw behandeling ten goede komt.

Uw verwijzer krijgt bij aanvang en bij afsluiting van de behandeling een brief. Indien u wenst dat uw verwijzer geen informatie van ons krijgt, kunt u dit bij ons aangeven. Aan derden, zoals een bedrijfsarts, zullen wij nooit informatie verstrekken zonder dat u hiervoor expliciet akkoord heeft gegeven.

Wij zijn bij wet verplicht uw dossier vijftien jaar te bewaren. U kunt uw dossier, ook indien u niet meer in behandeling bent, altijd bij ons opvragen.

Klachtenprocedure

Bij Praktijk Aurelius streven wij naar hoge kwaliteit van de door ons aangeboden zorg en vinden wij cliënttevredenheid van groot belang.

Wanneer u niet tevreden bent, horen wij dat graag van u. Bespreek uw onvrede altijd met uw eigen behandelaar, samen wordt gekeken of tot een oplossing kan worden gekomen. Ook kunt u zich te allen tijde richten tot uw regiebehandelaar. Wanneer dit u onvoldoende helpt, kunt u uw klacht schriftelijk indienen. Uw klacht zal dan door ons worden behandeld. Wij zullen u hierover informeren. In het geval u niet tevreden bent met onze wijze van afhandelen, verwijzen wij u naar ons klachtenreglement.

No-show beleid

Wij snappen dat u een keer verhinderd kunt zijn. Als u uw afspraak 24 uur van te voren afzegt, zullen wij geen kosten in rekening brengen.

Uw afspraak kunt u afzeggen door ons te bellen of een bericht in te spreken op onze voicemail (ook buiten kantoortijden). In het geval dat u uw afspraak niet tijdigafzegt, brengen wij de helft van de gereserveerde tijd (à € 55) in rekening .

Mocht u vragen hebben over ons no-show beleid, bel ons gerust of bespreek deze met uw behandelend psycholoog.

Contact

Blijf jezelf onderzoeken.

Marcus Aurelius