BEHANDELAANBOD

Behandelaanbod

Praktijk Aurelius biedt behandeling in de Generalistische Basis-GGZ en in de Specialistische-GGZ. Vanaf januari 2022 wordt met de komst van het Zorgprestatiemodel gesproken over verschillende zorgvraagtypering. Bij Praktijk Aurelius kunt u terecht voor behandeling van lichte tot complexe problematiek. Tevens kunt u bij ons terecht voor (psychodiagnostisch)onderzoek naar bijvoorbeeld de aanwezigheid van ADHD, autisme of uw cognitieve capaciteiten.

Ons aanbod is multidisciplinair, dat betekent dat bij uw behandeling doorgaans verschillende behandelaren betrokken zijn, we werken daarbij zowel individueel als (deels) in groepen. In sommige gevallen past het beter als de gehele behandeling door eenzelfde behandelaar wordt uitgevoerd. Uw voorkeur kunt u altijd aangeven tijdens de intakegesprekken.

Goede en effectieve zorg staat bij ons voorop. Wij volgen daarom de zorgstandaarden en richtlijnen en bieden therapieën aan waarvan is aangetoond dat deze werken, zoals verschillende vormen van Cognitieve gedragstherapie (CGT), Schematherapie (SFT) en EMDR-therapie.

Bij Praktijk Aurelius worden deze therapievormen aangeboden en uitgevoerd door goed gekwalificeerde en ervaren psychologen.

Omdat het voor een effectieve behandeling vaak nodig is dat u in uw directe omgeving dingen gaat veranderen, kan het voor u ook belangrijk zijn dat wij uw omgeving betrekken. Uw partner, werkgever of andere betrokkenen zijn daarom, indien u dat wenst, welkom om aan te sluiten tijdens een gesprek.

Daarnaast vinden wij het belangrijk dat de therapie laagdrempelig is en flexibel. In overleg met uw behandelaar kunnen onze therapieën daarom ook (deels) digitaal (e-health) worden aangeboden. Op deze manier kunt u thuis, op het voor u gewenste moment, therapie volgen. Het combineren van face-to-face gesprekken, e-health en telefonische contacten is tevens mogelijk.

Tot slot is het in sommige gevallen (o.a. bij sommige angstklachten en bij trauma) mogelijk om een intensief behandeltraject te volgen. Gedurende dit traject spreekt u hoogfrequent met uw behandelaar af en voert u tussen deze sessies in, opdrachten uit. Belangrijk is dat u hier voldoende tijd voor vrijmaakt. Bespreek de mogelijkheden tijdens uw intake.

Wij bieden geen behandeling indien uw klachten een chronisch karakter hebben. Uw huisarts kan u in deze gevallen verwijzen naar een passende GGZ-instelling.

Onderstaand vindt u meer informatie over ons therapie-aanbod.

Cognitieve gedragstherapie

Cognitieve gedragstherapie is een vorm van psychotherapie waarbij wordt stil gestaan bij uw gedragspatronen en de invloed van uw opvattingen en overtuigingen op uw gedrag.

Door deze opvattingen te onderzoeken en te veranderen, lukt het u uw gedrag ook te veranderen. En door uw gedrag te veranderen, gaat u anders over de dingen denken. Hierdoor voelt u zich anders en nemen uw klachten af.

Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt Cognitieve gedragstherapie effectief bij veel psychische klachten. In officiële richtlijnen is cognitieve gedragstherapie daarom in de meeste gevallen opgenomen als eerste keuze behandeling.

Zie voor meer informatie de website van de Vereniging voor Gedrags- en Cognitieve therapieën VGCt.

EMDR-therapie

EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) is een effectieve behandeling voor mensen die een ingrijpende gebeurtenis hebben meegemaakt en last blijven houden van de gevolgen hiervan.

EMDR is, naast Cognitieve gedragstherapie, een effectieve behandelmethode voor traumatische klachten.

Tijdens een EMDR-sessie wordt u gevraagd een beeld van de herinnering op te roepen, terwijl uw therapeut u op hetzelfde moment vraagt een taak uit te voeren, zoals het maken van (oog)bewegingen. De emotionele lading van het beeld verandert, waardoor uw klachten zullen afnemen.

Zie onderstaand filmpje voor meer informatie over de werking van EMDR.

bron: Vereniging EMDR Nederland

Schematherapie

Schematherapie is een wetenschappelijk bewezen effectieve vorm van psychotherapie voor mensen met persoonlijkheidsproblematiek of andere langdurige klachten. Schematherapie helpt je de oorsprong van hardnekkige patronen te doorgronden en veranderen. Tijdens de behandeling wordt de invloed van ervaringen uit uw jeugd op uw denken en doen onderzocht. U leert patronen herkennen en zodanig te veranderen dat u anders gaat denken, u zich beter gaat voelen en dingen anders gaat doen. U leert voelen wat uw behoeften zijn en u leert hier op een gezondere manier mee om te gaan. Hierdoor zult u beter richting kunnen geven aan uw even en uw relaties met anderen kunnen verbeteren. Zie voor meer informatie de website van de Vereniging van Schematherapie.

Blijf jezelf onderzoeken.

Marcus Aurelius