PSYCHISCHE KLACHTEN

Psychische klachten

Psychische problemen komen veel voor, ongeveer 1 op de 5 mensen krijgt er ooit in zijn leven mee te maken. Psychische klachten gaan vaak gepaard met lichamelijke en cognitieve klachten, zoals vermoeidheid, hoofdpijn, buikpijn en concentratieproblemen.

Veelvoorkomende klachten waarmee mensen zich bij ons melden, zijn:

 • Overmatig piekeren
 • Somberheid
 • Dwang
 • Angst en onzekerheid in sociale situaties, angst om te falen
 • Oncontroleerbare emoties
 • Impulsiviteit
 • Aandachts- en concentratieproblemen
 • Paniekklachten
 • Slaapproblemen
 • Opdringende herinneringen aan een nare gebeurtenis
 • Spanning
 • Prikkelbaarheid

De meeste klachten zijn gelukkig goed te behandelen.

Twijfelt u of u bij Praktijk Aurelius aan het juiste adres bent? Bel ons gerust.

Ervaart u wel klachten, maar belemmeren deze u niet in uw dagelijks functioneren? Kijkt u dan bij onze aanbod coaching.

Onderstaand vindt u meer informatie over veelvoorkomende psychische klachten die bij ons behandeld worden:

Depressie

Sombere gevoelens zijn de meeste mensen niet onbekend.

Een depressie gaat verder dan een sombere bui of een sombere stemming na een specifieke gebeurtenis.

Indien u in uw dagelijks leven niet meer goed kunt functioneren door somberheid of verlies van interesse en plezier, dan kan er sprake zijn van een depressie. Mogelijk voelt u zich afgevlakt, vermoeid of lusteloos. Het kan zijn dat u veel slaapt of juist niet in slaap kan komen. Ook kan u gevoelens hebben van waardeloosheid of last hebben van terugkerende gedachten aan de dood.

Als u deze symptomen herkent, is het belangrijk dat u contact opneemt met uw huisarts. Uw huisarts kan u verder helpen en verwijzen voor behandeling.

Angst

Angst is een nuttige en belangrijke emotie die ons waarschuwt voor gevaar.

Het kan echter zo zijn dat uw angsten niet meer in verhouding staan tot het (mogelijke) gevaar. Om de angsten het hoofd te bieden kan het zijn dat u situaties gaat vermijden. U kunt angstig worden van een sociale situatie of een situatie waarin u moet presteren. Of u bent bang dat u lichamelijk iets mankeert, zonder dat hiervoor een medische aanleiding is. Andere mensen ervaren paniekklachten of piekeren veel.

Indien uw angsten uw dagelijkse bezigheden dermate verstoren dat u niet meer goed kunt functioneren, dan kan sprake zijn van een angststoornis. Angstklachten zijn goed en relatief kortdurend te behandelen met Cognitieve gedragstherapie.

Trauma

Bedreigende ervaringen zoals seksueel, emotioneel of lichamelijk geweld, ziekte of het meemaken van een heftige bevalling, kunnen zeer ingrijpend zijn.

Na het meemaken van een ingrijpende gebeurtenis kunt u ernstige klachten ontwikkelen indien u deze niet goed verwerkt. We noemen dit in sommige gevallen een posttraumatische stressstoornis (PTSS).

U voelt zich mogelijk gespannen, angstig en alert. U denkt vaak en ongewild aan (bepaalde aspecten) van de gebeurtenis terug, heeft last van herbelevingen of u voelt u niet zichzelf omdat u snel boos reageert of zich somber voelt.

Het kan zo zijn dat u dingen die u aan de gebeurtenis doen denken vermijdt, waardoor er problemen ontstaan in uw dagelijks leven. Mogelijk schaamt u zich of voelt u zich schuldig.

Een trauma kan effectief behandeld worden met EMDR-therapie of Cognitieve gedragstherapie.

Aurelius Trauma & Identiteit is onze locatie waar traumasensitieve diagnostiek en behandeling plaatsvindt. Hier behandelen we mensen met een geschiedenis aan traumatische of ingrijpende gebeurtenissen, waarbij hun huidige klachten samenhangen met deze ervaringen.

ADHD

Iedereen kan zich op momenten wel eens minder goed concentreren. Ook kunnen concentratieproblemen een reactie zijn op bepaalde zaken die spelen in uw leven. Als deze aandachtsproblemen sinds de kindertijd aanhoudend aanwezig zijn en het dagelijks functioneren negatief beïnvloeden spreken we mogelijk van ADHD.

Vaak gaan deze aandachtsproblemen bij ADHD ook gepaard met hyperactiviteit en impulsiviteit. Het kan zo zijn dat u pas op latere leeftijd meer hinder krijgt van deze klachten omdat er in het volwassen leven meer van u gevraagd wordt. Mensen met ADHD hebben een grotere kans om psychische klachten en/of een negatief zelfbeeld te ontwikkelen.

Bij Praktijk Aurelius kunnen wij nagaan of er bij u sprake is van ADHD. Bij dit onderzoek zullen wij ook altijd zorgvuldig kijken naar alternatieve verklaringen voor uw klachten. Praktijk Aurelius biedt behandeling voor ADHD in de vorm van Cognitieve Gedragstherapie en Farmacotherapie.

Blijf jezelf onderzoeken.

Marcus Aurelius