KWALITEIT

‘Bedenk dat het niet de omstandigheden zijn die uw geest in beslag nemen. Het is alleen onze denkwijze erover die verwarring brengt.’

Marcus Aurelius

Kwaliteit

Bij Praktijk Aurelius werken goed opgeleide psychologen die behandelen volgens de laatste inzichten en richtlijnen. Onze regiebehandelaren zijn BIG geregistreerd. Praktijk Aurelius is HKZ-gecertificeerd. Met dit keurmerk is op een onafhankelijke en betrouwbare manier aangetoond dat Praktijk Aurelius zorg en dienstverlening biedt van hoge kwaliteit, intern de zaken goed op orde zijn, de cliënt centraal wordt gesteld en er voortdurend wordt gewerkt aan het verbeteren van de zorg- en dienstverlening. Praktijk Aurelius is daarnaast een zorginstelling die is toegelaten volgens de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza).

Wilt u weten hoe wij de kwaliteit waarborgen? Bekijk hier ons kwaliteitsstatuut, deze ligt tevens ter inzage op de praktijk.

Dossiervoering

Wij zullen van uw behandeling een dossier bijhouden. De informatie in dit dossier is vertrouwelijk. Uw dossier wordt ingebracht in het inhoudelijk overleg van Praktijk Aurelius omdat wij menen dat dit de kwaliteit van uw behandeling ten goede komt.

Uw verwijzer krijgt bij aanvang en bij afsluiting van de behandeling een brief. Indien u wenst dat uw verwijzer geen informatie van ons krijgt, kunt u dit bij ons aangeven. Aan derden, zoals een bedrijfsarts, zullen wij nooit informatie verstrekken zonder dat u hiervoor expliciet akkoord heeft gegeven.

Wij zijn bij wet verplicht uw dossier vijftien jaar te bewaren. U kunt uw dossier, ook indien u niet meer in behandeling bent, altijd bij ons opvragen.

Klachtenprocedure

Bij Praktijk Aurelius streven wij naar hoge kwaliteit van de door ons aangeboden zorg en vinden wij cliënttevredenheid van groot belang.

Wanneer u niet tevreden bent, horen wij dat graag van u. Bespreek uw onvrede altijd met uw eigen behandelaar, samen wordt gekeken of tot een oplossing kan worden gekomen. Ook kunt u zich te allen tijde richten tot uw regiebehandelaar. Wanneer dit u onvoldoende helpt, kunt u uw klacht schriftelijk indienen. Uw klacht zal dan door ons worden behandeld. Wij zullen u hierover informeren. In het geval u niet tevreden bent met onze wijze van afhandelen, verwijzen wij u naar ons klachtenreglement.

No-show beleid

Wij snappen dat u een keer verhinderd kunt zijn. Als u uw afspraak 24 uur van te voren afzegt, zullen wij geen kosten in rekening brengen.

Uw afspraak kunt u afzeggen door ons te bellen of een bericht in te spreken op onze voicemail (ook buiten kantoortijden). In het geval dat u uw afspraak niet tijdigafzegt, brengen wij de helft van de gereserveerde tijd (à € 60) in rekening .

Mocht u vragen hebben over ons no-show beleid, bel ons gerust of bespreek deze met uw behandelend psycholoog.

Cliëntenraad

De cliëntenraad behartigt de gemeenschappelijke belangen van alle cliënten van Praktijk Aurelius en bewaakt de kwaliteit van de zorg. De cliëntenraad adviseert de raad van bestuur over het beleid van Praktijk Aurelius en over onderwerpen die het welzijn van cliënten raken. De leden van de cliëntenraad kunnen reageren op plannen en daarnaast verbetervoorstellen doen voor onderwerpen die voor cliënten van belang zijn. Op die manier kan het zorgaanbod zo veel mogelijk worden afgestemd op de wensen en behoeften van de cliënten. Lees hier meer over onze cliëntenraad.

Blijf jezelf onderzoeken.

Marcus Aurelius