TARIEVEN & VERGOEDING

Tarieven en Vergoeding

Onze behandeling valt onder de basisverzekering en wordt vergoed door uw zorgverzekeraar. Houdt wel rekening met uw eigen risico en controleer voorafgaand aan uw aanmelding uw polis: als u niet zelf uw zorgverlener mag kiezen, vergoed uw verzekeraar niet het volledige bedrag.

Praktijk Aurelius heeft voor het jaar 2022 geen contracten afgesloten met verzekeraars. Wij vinden dat zorgverzekeraars te veel voorwaarden stellen die niet in het belang zijn van inhoudelijk goede zorg. Daarnaast bepalen verzekeraars (middels zogenaamde omzetplafonds) hoeveel cliënten wij per jaar maximaal mogen behandelen. Dit aantal ligt lager dan realistisch is en dit zou betekenen dat wij veel cliënten die zich bij ons melden geen zorg zouden kunnen bieden en moeten terugverwijzen. Dit willen wij niet. Wij vinden dat iedereen zich bij ons moet kunnen melden en vinden het erg belangrijk dat de wachttijd in de GGZ kort is.
Zie voor meer informatie over contractvrij werken ook de website van de contractvrije psycholoog.

Praktijk Aurelius voldoet aan alle eisen om geestelijke gezondheidszorg te mogen bieden. Onze regiebehandelaren zijn BIG-geregistreerd en wij zijn als zorginstelling toegelaten volgens de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza).

De zorg die wij bieden wordt vergoed vanuit de basisverzekering, u hoeft dus niet aanvullend verzekerd te zijn. Wel zijn er verschillen in de hoogte van de vergoeding, afhankelijk van uw polis. Als u vanwege een budgetpolis niet zelf uw zorgverlener mag kiezen, vergoedt de verzekeraar maar een bepaald percentage. Praktijk Aurelius hanteert wettelijk bepaalde tarieven zoals vastgesteld door de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZA).

Een naturapolis biedt tussen de 60% en 80% dekking van dit NZA tarief, een restitutiepolis biedt in veel gevallen 80% tot 100% dekking.
Praktijk Aurelius zal cliënten die minder vergoed krijgen dan 100% een tegemoetkoming doen van maximaal 20% van het NZA-tarief. Wij adviseren u om goed na te gaan welk type polis u heeft afgesloten, zodat u niet voor vervelende verassingen komt te staan.

U ontvangt maandelijks een factuur van ons die u kunt indienen bij uw zorgverzekeraar. Als u uw factuur na ontvangst direct bij uw zorgverzekeraar indient, ontvangt u de vergoeding ruim op tijd en hoeft u de factuur niet zelf voor te schieten.

We gaan bij de declaratie uit van de tijd die voor u gereserveerd is, ook als het consult in werkelijkheid iets langer of korter duurde.

Voorwaarden vergoeding

Om zorg te kunnen leveren die wordt vergoed vanuit de basisverzekering, hanteren wij de regels van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA).

Om in aanmerking te komen voor vergoeding, moet sprake zijn van een geldige verwijsbrief en van een vergoede diagnose (DSM 5-classificatie). Dit wordt met u besproken tijdens het intakegesprek. Onder andere lichte (aanpassings)klachten, relatieproblemen en werkgerelateerde klachten vallen niet onder verzekerde zorg.

Indien u uw therapie zelf wilt betalen (bijvoorbeeld omdat er geen vergoede diagnose is), dan wordt er per sessie een ‘overig zorgproduct’ in rekening gebracht.

No-show beleid

Wij snappen dat u een keer verhinderd kunt zijn. Als u uw afspraak 24 uur van te voren afzegt, zullen wij geen kosten in rekening brengen.

Uw afspraak kunt u afzeggen door ons te bellen of een bericht in te spreken op onze voicemail (ook buiten kantoortijden). In het geval dat u uw afspraak niet tijdig afzegt, brengen wij de gereserveerde tijd (à € 60) in rekening .

Mocht u vragen hebben over ons no-show beleid, bel ons gerust of bespreek deze met uw behandelend psycholoog.

Contact

Blijf jezelf onderzoeken.

Marcus Aurelius