TARIEVEN & VERGOEDING

Tarieven en Vergoeding

Onze behandeling valt onder de basisverzekering en wordt vergoed door uw zorgverzekeraar. Wij werken niet gecontracteerd. Houd rekening met uw eigen risico en controleer voorafgaand aan uw aanmelding uw polis: als u niet zelf uw zorgverlener mag kiezen, vergoedt uw verzekeraar niet het volledige bedrag. Daarnaast dient u bij sommige verzekeraars toestemming te vragen voordat u met de behandeling mag starten.

Praktijk Aurelius heeft voor het jaar 2022 geen contracten afgesloten met verzekeraars. Wij vinden dat zorgverzekeraars te veel voorwaarden stellen die niet in het belang zijn van inhoudelijk goede zorg. Daarnaast bepalen sommige verzekeraars (middels zogenaamde omzetplafonds) hoeveel cliënten wij per jaar maximaal mogen behandelen. Dit aantal ligt lager dan realistisch is en dit zou betekenen dat wij veel cliënten die zich bij ons melden geen zorg zouden kunnen bieden en moeten terugverwijzen. Dit willen wij niet.

Praktijk Aurelius voldoet aan alle eisen om geestelijke gezondheidszorg te mogen bieden. Wij zijn als instelling voor medisch specialistische zorg toegelaten volgens de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza), we beschikken over een goedgekeurd kwaliteitsstatuut en onze regiebehandelaren zijn BIG-geregistreerd.

Tarieven

De tarieven die Praktijk Aurelius in rekening brengt, zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZA).

De hoogte van het consulttarief is van een aantal zaken afhankelijk; zo speelt het beroep van de behandelaar een rol, maar ook het type consult (diagnostiek of behandeling), de duur van het consult (gereserveerde minuten) en de setting (ambulant sectie III mono- of multidisciplinair), van dit laatste is sprake indien er gedurende de behandeling één of meerdere disciplines betrokken zijn (bijvoorbeeld wanneer u zowel afspraken heeft met de psycholoog als met de psychiater). Deze verschillende componenten leiden tot een bepaalde code met een bijbehorend tarief. U kunt de vastgestelde tarieven hier (GGZ Tool – Tarievenzoeker (nza.nl) inzien.

Vergoeding

De zorg die wij bieden wordt vergoed vanuit het basispakket van de verzekering. Wel zijn er verschillen in de hoogte van de vergoeding, afhankelijk van uw polis. Het gaat hierbij om het type basisverzekering (met vrije artsenkeuze) en niet om een eventuele aanvullende verzekering. In sommige gevallen mag u niet zelf uw zorgverlener kiezen en vergoedt de verzekeraar als u naar een niet-gecontracteerde zorgverlener gaat, maar een bepaald percentage van de kosten. Daarnaast is het bij sommige verzekeraars nodig om voorafgaand aan de behandeling toestemming te vragen (machtigingsvereiste).

Neem altijd voorafgaand aan de aanmelding contact op met uw zorgverzekeraar om na te gaan of er sprake is van een eigen bijdrage of van eventuele andere door uw verzekeraar gestelde voorwaarden.

Facturen

Wij hebben het versturen en incasseren van de rekeningen uitbesteed aan Infomedics. Zo kunnen wij onze aandacht aan goede zorg besteden en heeft u de mogelijkheid gemakkelijk online uw rekeningen in te zien en te betalen. Op de website van Infomedics kunt u zaken rondom de betaling van uw rekening namelijk snel en eenvoudig regelen. Infomedics werkt veel samen met zorgorganisaties en gaat vertrouwelijk om met uw gegevens.

In de periode dat u bij ons in zorg bent, ontvangt u iedere 6 weken een factuur van Infomedics die u kunt indienen bij uw zorgverzekeraar.

We gaan bij de declaratie uit van de tijd die voor u gereserveerd is, ook als het consult in werkelijkheid iets langer of korter duurde.

Voorwaarden vergoeding

Om zorg te kunnen leveren die wordt vergoed vanuit de basisverzekering, hanteren wij de regels van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA).

Om in aanmerking te komen voor vergoeding, moet sprake zijn van een geldige verwijsbrief en van een vergoede diagnose (DSM 5-classificatie). Dit wordt met u besproken tijdens het intakegesprek. Onder andere lichte (aanpassings)klachten, relatieproblemen en werkgerelateerde klachten vallen niet onder verzekerde zorg.

Indien u uw therapie zelf wilt betalen (bijvoorbeeld omdat er geen vergoede diagnose is), dan wordt er per sessie een ‘overig zorgproduct’ in rekening gebracht.

No-show beleid

Wij snappen dat u een keer verhinderd kunt zijn. Als u uw afspraak 24 uur van te voren afzegt, zullen wij geen kosten in rekening brengen.

Uw afspraak kunt u afzeggen door ons te bellen of een bericht in te spreken op onze voicemail (ook buiten kantoortijden). In het geval dat u uw afspraak niet tijdig afzegt, brengen wij een deel van de gereserveerde tijd (à € 60) in rekening.

Mocht u vragen hebben over ons no-show beleid, bel ons gerust of bespreek deze met uw behandelend psycholoog.

Contact

Blijf jezelf onderzoeken.

Marcus Aurelius