TRAUMA & IDENTITEIT

Bij Aurelius Trauma & Identiteit behandelen we mensen met een geschiedenis aan traumatische of ingrijpende gebeurtenissen.

Trauma & Identiteit

Wat zijn we

Aurelius Trauma & Identiteit is onze locatie waar traumasensitieve diagnostiek en behandeling plaatsvindt. Hier behandelen we mensen met een geschiedenis aan traumatische of ingrijpende gebeurtenissen, waarbij hun huidige klachten samenhangen met deze ervaringen.

Deze klachten kunnen zich onder andere uiten in PTSS, persoonlijkheidsproblematiek, angst- en depressie, gevoelens van rouw, seksuele problematiek of overige identiteitsproblematiek.

Doelgroep

Heeft u de indruk dat uw huidige klachten een samenhang laten zien met een traumatische of beladen voorgeschiedenis? Hebben betekenisvolle ervaringen de manier beïnvloedt waarop u naar uzelf en de wereld kijkt? Of hoe u relaties aangaat met anderen en omgaat met moeilijke situaties? Dan kan het zinvol zijn uw huidige klachten traumasensitief in kaart te brengen en te behandelen.

Behandelaanbod

We bieden traumasensitieve zorg, waarbij we gebruik kunnen maken van verschillende modules. Zo is er de mogelijkheid tot:

 • Intensieve traumabehandeling (waarbij EMDR, exposure en bewegen bouwstenen zijn van het programma)
 • EMDR of een andere verwerkingsgerichte therapie
 • Identiteitsversterkende psychotherapie vanuit schematherapeutisch kader
 • Cognitieve gedragstherapie op maat
 • Acceptance and Commitment Therapy
 • Zelfbeeld COMET
 • Sessies bij de seksuoloog

Deze modules variëren van intensief, naar minder intensief en van een samenstelling in groepsverband tot individueel.
De behandeling kan plaatsvinden op onze locatie in Maarn, maar ook online waarbij u thuis aan de slag gaat om gedragspatronen te doorbreken.

Contra-indicaties

De zorg die wij kunnen bieden is niet passend indien er sprake is van:

 • acute psychose
 • acute suïcidaliteit
 • forse automutilatie
 • forse conversie

Aurelius Trauma & identiteit biedt geen (dag)klinische opname, acute of medische zorg en heeft geen 24-uurs bereikbaarheid.
Wij kunnen geen bedding bieden die passend is bij een dagklinische opname.

Bij verslaving, of zeer hardnekkige vermijding van de traumatische herinnering(en) is een pre-treatment traject geïndiceerd. Wij kunnen u hiervoor (intern) verwijzen.

Blijf jezelf onderzoeken.

Marcus Aurelius