AANMELDPROCEDURE

Aanmeldprocedure

Als u psychische klachten ervaart is het belangrijk dat u zich meldt bij uw huisarts.

Uw huisarts maakt een eerste inschatting van de ernst van de klachten en kan u adviseren. De huisarts zal u verwijzen indien er sprake is van aanhoudende klachten die u belemmeren in uw dagelijks leven. Uiteraard kunt u ook zonder verwijzing altijd contact met ons opnemen om uw vragen te bespreken.

Ervaart u wel klachten, maar heeft u geen verwijzing? Kijkt u dan bij onze aanbod coaching.

U kunt zich na een verwijzing telefonisch of via de website aanmelden, uw huisarts verwijst u digitaal via Zorgdomein. Een therapeut van Praktijk Aurelius belt u binnen 2 werkdagen op om uw hulpvraag te bespreken en om na te gaan of ons aanbod daarop aansluit. Afhankelijk van uw zorgverzekeraar, meldt u zich vervolgens online aan via ons cliëntportaal of via netwerkorganisatie 1NP, zie tarieven en vergoeding.

Na deze eerste telefonische kennismaking en uw aanmelding, plannen wij een afspraak voor een intakegesprek. Het is belangrijk dat u voorafgaand aan dit gesprek een aantal vragenlijsten invult die wij u toesturen.

Tijdens het intakegesprek wordt nader ingegaan op het verloop van uw klachten, uw gedragspatronen en reeds genomen interventies of aanpassingen in uw dagelijks leven. Er wordt stil gestaan bij uw hulpvraag en verwachtingen. Indien de intake plaatsvindt bij de uitvoerend behandelaar, sluit de regiebehandelaar aan.

Na afloop van het gesprek wordt een advies en een eventueel behandelplan met u besproken. Vervolgens wordt de gehele behandeling met u ingepland.

Contact

Blijf jezelf onderzoeken.

Marcus Aurelius