CLIËNTENRAAD

‘Bedenk dat het niet de omstandigheden zijn die uw geest in beslag nemen. Het is alleen onze denkwijze erover die verwarring brengt.’

Marcus Aurelius

Cliëntenraad

De cliëntenraad van Aurelius zoekt leden! Iets voor u?

De cliëntenraad van Praktijk Aurelius praat mee over de gang van zaken binnen de organisatie. De belangrijkste taak van de cliëntenraad is het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de cliënten. De cliëntenraad adviseert de Raad van Bestuur van Praktijk Aurelius over alle onderwerpen die voor cliënten van belang zijn.

De cliëntenraad bestaat uit mensen met een brede deskundigheid en ervaring, die elkaar zoveel mogelijk aanvullen. We zijn op zoek naar enthousiaste kandidaten met interesse in de gezondheidszorg en affiniteit met de patiëntenzorg binnen Praktijk Aurelius.

Algemeen

Van leden van de cliëntenraad wordt verwacht dat hij/zij:

– geïnteresseerd is in de zorg die door Praktijk Aurelius wordt geleverd;
– Praktijk Aurelius is een kleine zorginstelling voor psychotherapie met twee locaties in Utrecht en een locatie in Maarn, op de Utrechtse Heuvelrug;
– bekend is met Praktijk Aurelius als oud-cliënt, naaste of familie van een cliënt, of wel aantoonbare affiniteit heeft met de doelgroep van de praktijk;
– in staat is tot gemeenschappelijke belangenbehartiging van de cliënten van praktijk Aurelius;
– bereid is om een aantal uren per kwartaal te besteden aan de werkzaamheden van de cliëntenraad, zoals vergaderen, het onderhouden van contacten, het voorbereiden van adviezen etc.;
– bereid is om scholing te volgen op het gebied van medezeggenschap en ontwikkelingen in de aangeboden zorg door Praktijk Aurelius
– woonachtig is in de regio Utrecht/Utrechtse Heuvelrug.

Vaardigheden

Van leden van de cliëntenraad wordt verwacht dat hij/zij in staat is:

– vanuit cliëntenperspectief te denken en te handelen;
– beleidsstukken te lezen en zich hierover een mening te vormen;
– een teamspeler te zijn;
– om te gaan met vertrouwelijke informatie;
– het algemeen cliëntenbelang boven het persoonlijk belang te stellen;
– tactvol en standvastig op te treden.

Daarnaast wordt verwacht dat hij/zij:

– een kritische, positieve, open houding heeft;
– beschikt over goede mondelinge en schriftelijke vaardigheden;

Voorzitter

Van de voorzitter wordt verwacht dat hij:

 • een bindend, enthousiasmerend vermogen heeft

en in staat is:

 • op te treden namens de cliëntenraad;
 • vergaderingen voor te zitten.

Secretaris

Van de secretaris wordt verwacht dat hij beschikt over:

 • accuratesse;
 • schriftelijke vaardigheden, voor het maken van verslagen en het voeren van correspondentie.

Penningmeester

Van de penningmeester wordt verwacht dat hij beschikt over:

 • financieel inzicht.

NB: De functie van secretaris en penningmeester kan door een lid van de cliëntenraad worden vervuld.

Wij bieden u:

 • de mogelijkheid om de ontwikkelingen binnen de organisatie van nabij te volgen;
 • de mogelijkheid om invloed uit te oefenen op deze ontwikkelingen en zo de positie van cliënten te helpen versterken;
 • een positieve en betrokken sfeer in de cliëntenraad;
 • een leerzame werkomgeving en deskundigheids­bevordering;
 • onkostenvergoeding.

Meer informatie

Met vragen kunt u terecht bij Praktijk Aurelius via info@praktijkaurelius.nl of middels telefoonnummer 030-2270366.

U kunt uw brief met motivatie en CV opsturen naar Praktijk Aurelius, Jagerskade 17C 3552 TL Utrecht, of mailen naar info@praktijkaurelius.nl

Blijf jezelf onderzoeken.

Marcus Aurelius