ZWANGERSCHAP & OUDERSCHAP

Zwangerschap en Ouderschap

U kunt ook bij ons terecht indien uw klachten samenhangen met zwangerschap, bevalling en/of jong ouderschap. Met name angsten, traumaklachten en somberheid komen in deze periode relatief vaak voor.

Zwangerschap

Angst is een normale emotie tijdens de zwangerschap, veel vrouwen zien op tegen de bevalling of ervaren spanning ten opzichte van het aanstaande ouderschap. Bij sommige vrouwen gaat angst of paniek de zwangerschap echter domineren. Misschien bent u erg onzeker, maakt u zich zorgen over uw kindje of bent u bang de controle te verliezen. Ook kunnen oude klachten waar u al langere tijd geen last meer van had tijdens de zwangerschap in ernst toenemen, bijvoorbeeld indien u in het verleden seksueel geweld of een anderszins nare seksuele ervaring heeft meegemaakt. Extreme angst voor de bevalling kan daarnaast ontstaan na een eerdere traumatische bevalling of medische ingreep. Tot slot kunt u zich somber en lusteloos voelen en weinig plezier ervaren.

Ook tijdens de zwangerschap kunnen psychische klachten veilig en effectief behandeld worden. Toekomstige ouders zijn soms bang dat door de behandeling het stressniveau van de moeder toeneemt en dat dit schadelijk kan zijn voor de baby. Wij merken echter dat de stress vaak al bestaat en dat goede behandeling deze juist wegneemt. Wij adviseren, in lijn met de richtlijnen, (traumatische) klachten juist te behandelen, zodat u met meer vertrouwen de bevalling en het ouderschap tegemoet gaat. Neemt u bij vragen of twijfel contact met ons op, wij denken graag met u mee. Ook uw verloskundige kan u adviseren.

Klachten na de bevalling

Een bevalling is een zeer intense ervaring. De meeste bevallingen verlopen gelukkig zonder complicaties. Na een ingrijpende bevalling of ingreep kunt u traumaklachten ontwikkelen. Als u traumaklachten ervaart is het belangrijk dit te bespreken met uw verloskundige of huisarts. Zij kunnen uw zorgen met u bespreken en u eventueel doorverwijzen voor behandeling.

Kraamtranen of de zogenaamde ‘baby-blues’ komen bij het merendeel van de jonge moeders voor. Dit zijn hormonale klachten die spontaan weer verdwijnen. Uw verloskundige of kraamverzorgende kan u hier meer informatie over geven en u begeleiden. Indien somberheid niet verdwijnt heeft u mogelijk last van depressieve klachten (postpartum depressie) en is het belangrijk dat u contact opneemt met uw verloskundige of huisarts. Zij kunnen u adviseren en mogelijk doorverwijzen.

Jong ouderschap

Het leven met een jonge baby kan heel mooi zijn, maar niet iedereen ervaart deze periode als een roze wolk. Het is een overweldigende, intensieve en vermoeiende tijd, waarbij ouders en kind elkaar moeten leren kennen. Negatieve emoties zoals boosheid, verdriet en onmacht horen hierbij. Wij merken dat ouders zich soms erg schuldig voelen of zich schamen voor de negatieve of dubbele gevoelens die zij ervaren.

Het nieuwe leven met een baby voelt misschien nog onwennig en het kan een behoorlijke zoektocht zijn om een goede balans te vinden tussen het ouderschap, werk, sociale contacten, sport en tijd voor uzelf. Jonge ouders kunnen een hoge mate van stress ervaren, zich uitgeput voelen of angstig zijn voor bijvoorbeeld de verantwoordelijkheid voor de baby. Sommige ouders hebben last van dwanggedachten of beangstigende beelden die zij niet kunnen loslaten. Ook paniekklachten komen voor.

Bovenstaande geldt uiteraard niet alleen voor moeders, ook vaders kunnen kampen met psychische klachten die samenhangen met jong ouderschap. Daarnaast kunnen relatieproblemen ontstaan die voor extra spanning zorgen.

Herkent u zich in meer of mindere mate in dit beeld? In sommige gevallen kunnen de klachten uw leven zo beheersen dat professionele hulp nodig is om te kunnen herstellen. U kunt zich bij Praktijk Aurelius aanmelden voor therapie. Ook met lichtere klachten kunt u bij ons terecht voor coaching.

Blijf jezelf onderzoeken.

Marcus Aurelius